Síť brněnských otevřených škol je založena na pomoc školám při rozvíjení doplňkových služeb v oblasti celoživotního učení, společného trávení volného času celých rodin, rozvoje dobrovolné činnosti rodičů ve prospěch školy, podpory výchovy ke zdravému životnímu stylu, zlepšování klima na škole a pořádání sportovně-zábavných aktivit.

Školy zapojené do Sítě brněnských otevřených škol:

ZŠ Antonínská
Ředitel: Mgr. Libor Tománek

http://www.zsantoninska.cz
zsantoninska@zsantoninska.cz
+420 541 213 142
 

ZŠ Arménská
Ředitel: Mgr. Petr Holánek

https://zsarmenska2.webnode.cz
reditel@zsarmenska.cz
+420 547 211 667
 

ZŠ Bosonožská
Ředitel: Mgr. Lenka Špačková

http://www.zsbos9.cz
info@zsbos9.cz
+420 547 218 242
 

ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí
Ředitel: Mgr. Stanislav Skřička

http://www.skolabosonohy.cz
info@skolabosonohy.cz
+420 547 227 171

ZŠ a MŠ Gajdošova
Ředitel: Mgr. Rostislav Novotný

http://www.zsgajdosova.cz
skola@zsgajdosova.cz
+420 548 428 331
 

ZŠ Heyrovského
Ředitel: Mgr. Ludmila Eliášová

http://zsheyrovskeho32brno.cz
info@zsheyrovskeho32brno.cz
+420 546 432 260

ZŠ a MŠ Horácké náměstí
Ředitel: Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková

http://www.zshoracke.org
skola@zshoracke.org
+420 541 321 507
 

ZŠ Horníkova
Ředitel: Mgr. Roman Burda

http://www.zshornikova.cz
sekretariat@zshornikova.cz
+420 517 541 811

ZŠ a MŠ Husova
Ředitel: Mgr. Roman Tlustoš

http://zshusovabrno.cz
podatelna@zshusovabrno.cz
+420 542 214 899
 

ZŠ a MŠ Jana Broskvy
Ředitel: PaedDr. Marie Vlčková

http://www.zschrlice.cz
zschrlice@zschrlice.cz
+420 545 219 112
 

ZŠ Jasanova
Ředitel: Mgr. Přemysl Jeřábek

http://www.zsjundrov.cz
reditel@zsjundrov.cz
+420 541 220 023
 

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí
Ředitel: Mgr. Olga Bauerová

http://www.zsjihomoravske.cz
zsjihomoravske@zsjihomoravske.cz
+420 545 321 600
 

ZŠ Laštůvkova
Ředitel: Mgr. Petr Křivka

http://www.zslastuvkova.cz
reditel@zslastuvkova.cz
+420 546 210 081
 

ZŠ a MŠ Kotlářská
Ředitel: Mgr. Bc. Libor Zřídkaveselý

http://www.kotlarska.cz
kotlarska@kotlarska.cz
+420 549 121 099
 

ZŠ a MŠ Křenová
Ředitel: Mgr. Vladimír Tulka

http://www.zskrenova.cz
zskrenova@zskrenova.cz
+420 533 433 611
 

Tyršova ZŠ Kuldova
Ředitel: Mgr. Michaela Jedličková

https://www.zskuldova.cz
posta@zskuldova.cz
+420 545 425 061
 

ZŠ Masarova
Ředitel: Mgr. Ivo Zálešák

http://www.zsmasarova.cz
zsmasarova@zsmasarova.cz
+420 544 321 200
 

ZŠ a MŠ nám. 28. října
Ředitel: Mgr. Ludmila Altmanová

http://www.osmec.cz
info@osmec.cz
+420 545 212 165
 

ZŠ a MŠ Merhautova
Ředitel: PaedDr. Jana Foltýnová, Ph.D.

http://www.zsmerhautova.cz
sekretariat@zsmerhatova.cz
+420 545 211 651
 

ZŠ Otevřená
Ředitel: Mgr. Dagmar Šenbergerová

http://www.zszebetin.cz
info@zebetin.cz
+420 511 119 156
 

ZŠ a MŠ Pastviny
Ředitel: Mgr. Jarmila Ličeníková

http://www.zspastviny.cz
licenikova@pastviny.cz
+420 541 223 119
 

ZŠ Pavlovská
Ředitel: Mgr. Lumír Sedláček

http://www.zspavlovska.cz
info@zspavlovska.cz
+420 547 381 221
 

ZŠ a MŠ Plovdivská
Ředitel: Mgr. Tomáš Jedlička

http://www.waldorf-brno.cz
wskola@waldorf-brno.cz
+420 511 118 311
 

ZŠ a MŠ Pramínek
Ředitel: Mgr. Helena Hlouchová

http://www.praminek.cz
praminek@praminek.cz
+420 546 221 559
 

ZŠ Přemyslovo náměstí
Ředitel: Mgr. Světlana Brankovská

http://www.zspremyslovo.cz
reditelka@zspremyslovo.cz
+420 548 212 014
 

ZŠ Sirotkova
Ředitel: Mgr. Dan Jedlička

http://www.zssirotkova.cz/
zssir@zssirotkova.cz
+420 541 211 944
 

ZŠ Svážná
Ředitel: Mgr. Petr Punčochář

http://www.zssvazna.cz
reditel@zssvazna.cz
+420 547 427 149
 

ZŠ a MŠ Vedlejší
Ředitel: RNDr. Jan Harmata

http://www.zsvedlejsi.cz
info@zsvedlejsi.cz
+420 547 218 198
 

Masarykova ZŠ a MŠ Zemědělská
Ředitel: Mgr. Miloš Hrůza

http://www.maskola.cz
info@maskola.cz
+420 545 428 511