Toto je seznam akcí tříděný dle pořádající školy. Pro přehled akcí tříděný dle data konání navštivte kalendář akcí.

ZŠ a MŠ Pramínek

datum konání název akce určeno pro více na
28. 03. 2019
více než před měsícem
Společenský večer
setkání rodičů, žáků a přátel školy
žáci a jejich rodiče WWW stránky
19. 03. 2019
více než před měsícem
Pohádková školička
ukázková hodina pro budoucí školáky
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče WWW stránky
10. 12. 2018
více než před měsícem
Zimní pramínkování
vánoční jarmark
žáci a jejich rodiče WWW stránky
12. 10. 2018
více než před měsícem
Den rodiny
sázení keřů na školní zahradě, opékání
děti a jejich rodiče WWW stránky
22. 11. 2017
více než před měsícem
Španělská posada
setkání škol s výukou španělštiny
žáci, rodiče, pedagogové WWW stránky
27. 06. 2019
více než před měsícem
Zahradní slavnost
sportovní den dětía rodičů z Pramínku
žáci a jejich rodiče, pedagogové WWW stránky

ZŠ Pavlovská

datum konání název akce určeno pro více na
27. 06. 2019
více než před měsícem
Manéž
Loučení s deváťáky
všichni žáci školy, rodiče, přátelé školy WWW stránky
26. 04. 2019
více než před měsícem
Pálení čarodějnic
Dáme si špekáček
všichni žáci školy, rodiče, přátelé školy WWW stránky
20. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční radovánky
Scénky, písně nejen vánoční
všichni žáci školy, rodiče, přátelé školy WWW stránky
27. 11. 2018
více než před měsícem
Vánoční dílničky
Zkus to sám
všichni žáci školy, rodiče, přátelé školy WWW stránky
05. 09. 2018
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
Pasuji tě
žáci 1. ročníku a jejich rodiče WWW stránky

ZŠ a MŠ Pastviny

datum konání název akce určeno pro více na
19. 06. 2019
více než před měsícem
Letní koncert
Koncert žáků školy pro rodiče
žáci, rodiče, přátelé školy WWW stránky
15. 05. 2019
více než před měsícem
Jarní jarmark
výstava výrobků žáků 1. st.
žáci a jejich rodiče, přátelé školy WWW stránky
květen 2019 Den matek
tvoření s maminkami
žáci a jejich rodiče WWW stránky
duben 2019 Velikonoční dílny
dílny, tradice a zvyky
žáci, rodiče, přátelé školy WWW stránky
březen 2019 Čarodějnické odpoledne
zábavné odpoledne, hry na stanovištích
žáci a jejich rodiče WWW stránky
19. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční koncert
Koncert žáků školy pro rodiče
žáci, rodiče, přátelé školy WWW stránky
27. 11. 2018
více než před měsícem
Advent
dílničky, výstava lid. tradic a zvyků
žáci a jejich rodiče WWW stránky
12. 11. 2018
více než před měsícem
Svatomartinská slavnost
lampionový průvod, Martin na bílém koni
žáci a jejich rodiče WWW stránky

ZŠ a MŠ nám. 28. října

datum konání název akce určeno pro více na
29. 05. 2019
více než před měsícem
Olympijský den
Sportovní centra aktivit
žáci 1. a 2. stupně WWW stránky
23. 05. 2019
více než před měsícem
Amari kereka
Meziškolní festival hudby a tance
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
05. 04. 2019
více než před měsícem
Karneval
Tradiční karneval k Mezinárodnímu dni Romů na 1. stupni ZŠ
děti a jejich rodiče WWW stránky
28. 03. 2019
více než před měsícem
Den otevřených dveří
Prohlídka školy pro veřejnost
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
13. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoce na Zelňáku
Tradiční vysoupení žáků na vánočních trzích
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
13. 12. 2018
více než před měsícem
Nejkrásnější perník - Večerní klub
Komunitní akce - pečení vánočních perníků
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
06. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoce na nám. Svobody
Tradiční vysoupení žáků na vánočních trzích
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky

ZŠ a MŠ Merhautova

datum konání název akce určeno pro více na
9.-10.4.2019 Velikonoční jarmark
Vítáme jarní dny
Rodiče+žáci WWW stránky
červen 2019 Rozloučení se školou
Tančíme a zpívámne
Rodiče, žáci, pedagogové WWW stránky
15. 03. 2019
více než před měsícem
Ples školy
Polonéza žáků 9. tříd
Pedagogové, žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
04. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční jarmark
adventní čas
Pedagogové, žáci, rodiče WWW stránky
01. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční zpívání
vystoupení Dividýlka
Pedagogové, rodiče, žáci WWW stránky
16. 11. 2018
více než před měsícem
Bazárek
rodiče veřejnost WWW stránky

TZŠ Kuldova

datum konání název akce určeno pro více na
12. 06. 2019
více než před měsícem
Zahradní slavnost
rozloučení se školním rokem na školním dvoře
rodiče žáků, současní i bývalí zaměstnanci, hosté WWW stránky
12. 06. 2019
více než před měsícem
Absolventská vystoupení
vystoupení žáků 9. ročníku
žáci 9. ročníku, rodiče, hosté, absolventi WWW stránky
08. 03. 2019
více než před měsícem
Společenský večer
tematický taneční večer
rodiče, zaměstnanci a hosté WWW stránky
březen 2019 Zábavné odpoledne s …
seznam se se školou a prvňáčky
žáci současných a budoucích 1. tříd a jejich rodiče WWW stránky
04. 12. 2018
více než před měsícem
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
Rozsvícení našeho stromečku na dvoře
žáci a jejich rodiče WWW stránky
16. 11. 2018
více než před měsícem
Barevný podzim
Lampiónový průvod a spaní ve ŠD
žáci 3. a 4. tříd WWW stránky

ZŠ a MŠ Křenová 21

datum konání název akce určeno pro více na
červen 2019 Tradiční Jarmark
vystoupení dětí ze zájmových koužků
Bongáči, pěv. sbor, žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost WWW stránky
květen 2019 Dílničky ke Dni matek
výrobky nejen pro maminky
dětí 1. a 2. stupně, jejich rodiče, příznivci školy WWW stránky
duben 2019 Den Romů - fotbalový turnaj
sportovní odpoledne
děti, učitelé, rodiče, pěvecký a taneční soubor, Bongáči WWW stránky
19. 12. 2018
více než před měsícem
Koncert Vánoce přicházejí
pořadatel akce + školy SBOŠ
Bongáči, pěv. sbor, pozvaní žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost WWW stránky
05. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoce na Svoboďáku
vystoupení dětí ze zájmových koužků
hudeb. skupina Bongáči, žáci, rodičel, veřejnost WWW stránky

ZŠ a MŠ Kotlářská

datum konání název akce určeno pro více na
21. 04. 2019
více než před měsícem
Den Země
žáci a jejich rodiče WWW stránky
28. 06. 2019
více než před měsícem
Zahradní slavnost
žáci a jejich rodiče WWW stránky
15. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční koncert
Koncert žáků školy pro rodiče
děti a jejich rodiče WWW stránky
10. 12. 2018
více než před měsícem
Den světel
Vánoční dílny
děti a jejich rodiče WWW stránky
03. 12. 2018
více než před měsícem
Školákem nanečisto
vyzkoušej si, jaké to bude ve škole
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče WWW stránky

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
10. - 16. 10. 2018 turnaj v piškvorkách
žáci ŠD WWW stránky
27. 06. 2019
více než před měsícem
předávání Cen ředitelky
všichni žáci, rodiče WWW stránky
13. 06. 2019
více než před měsícem
parlament s předškoláky
předškoláci a rodiče WWW stránky
11. 12. 2018
více než před měsícem
vánoční dílna pro rodiče a děti
všichni žáci WWW stránky
25. 10. 2018
více než před měsícem
podzimní dílna pro rodiče a děti
děti ŠD s rodiči WWW stránky
11. 10. 2018
více než před měsícem
projektový den Občanská odpovědnost
žáci I. stupně WWW stránky
11. 10. 2018
více než před měsícem
závod v přespolním běhu
vybraní žáci I. st. WWW stránky
10. 10. 2018
více než před měsícem
drakiáda
děti ŠD a rodiče WWW stránky
09. 10. 2018
více než před měsícem
sportovní odpoledne
děti ŠD WWW stránky
01. 10. 2018
více než před měsícem
Otevření knihovny II. stupně
žáci II. st. WWW stránky
21. 09. 2018
více než před měsícem
Atletický čtyřboj
vybraní žáci II. stupně WWW stránky
10. 09. 2018
více než před měsícem
Otevření knihovny I. stupně
žáci I. stupně WWW stránky
13. 06. 2019
více než před měsícem
projektový den Ve zdravém těle zdravý duch
žáci I. st. WWW stránky
30. 04. 2019
více než před měsícem
projektový den Barevné třídění
žáci I. st. WWW stránky
21. 03. 2019
více než před měsícem
den otevřených dveří
rodiče WWW stránky
07. 03. 2019
více než před měsícem
projektový den Čtení nás baví
žáci I. St. WWW stránky
04. 03. 2019
více než před měsícem
karneval
rodiče, žáci I. st. WWW stránky
01. 03. 2019
více než před měsícem
IX. společenský ples
rodiče, žáci 9. roč. WWW stránky
19. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoce přicházejí (zpívání v kostele)
vybraní žáci ŠD a rodiče WWW stránky
13. 12. 2018
více než před měsícem
vánoční jarmark
rodiče a děti WWW stránky

ZŠ Antonínská

datum konání název akce určeno pro více na
31. 05. 2019
více než před měsícem
Proč stolní hry a ne počítasč
Mámo, táto, babi, dědo, pojďte si hrát!
děti a jejich rodiče WWW stránky
10. 05. 2019
více než před měsícem
Maminka má svátek
Zpíváme a hrajeme pro maminky
žáci a jejich rodiče WWW stránky
26. 04. 2019
více než před měsícem
Mezinárodní taneční festival
Tancujeme celým srdcem
děti a jejich rodiče WWW stránky
17. 04. 2019
více než před měsícem
Velikonoční dílny
A je tu jaro
děti a jejich rodiče WWW stránky
07. 03. 2019
více než před měsícem
Vítejte u nás
Den otevřených dveří
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče WWW stránky
21. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční vystoupení
Veselé Vánoce
děti a jejich rodiče WWW stránky
25. 10. 2018
více než před měsícem
Ve škole straší + Lampionový průvod
Strašidelná škola
děti a jejich rodiče WWW stránky
20. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční dílny
Vánoční zdobení
děti a jejich rodiče WWW stránky
27. 06. 2019
více než před měsícem
Škola končí
Loučíme se s deváťáky
žáci a jejich rodiče WWW stránky

ZŠ Bosonožská

datum konání název akce určeno pro více na
18. 12. 2019
více než za měsíc
Vánoční workshop ŠD
adventní tvoření
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
průběžně Projekt Na skok do školy 6 aktivit
vyzkoušej si, jaké to bude ve škole
žáci budoucích 1. tříd, MŠ WWW stránky
26. 06. 2019
více než před měsícem
Zahradní slavnost
setkání učitelů, žáků a spřátelené veřejnosti
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
duben 2019 Nocování ve škole
spolupráce s ÚMČ
žáci, veřejnost WWW stránky
17. 04. 2019
více než před měsícem
Speciální olympiáda
celobrněnská akce pro žáky se SVP
žáci, pedagogové z města Brna WWW stránky
15. 01. 2019
více než před měsícem
Ukázkové hodiny v 1. třídách
výuka v 1. třídě pro rodiče a zájemce
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky
27. 03. 2019
více než před měsícem
Ukázkové hodiny v dyslekrické třídě
výuka v DTpro rodiče a zájemce
žáci, rodiče, veřejnost WWW stránky

ZŠ Gajdošova

datum konání název akce určeno pro více na
26. 01. 2018
více než před měsícem
Školní ples
Veřejnost WWW stránky
celoročně Pohádková škola
Budoucí prvňáčci WWW stránky
celoročně Podpora volnočasových aktivit
Všichni žáci školy + veřejnost WWW stránky
28.11. až 30.11.2018 Dny otevřených dveří
Český jazyk
Rodiče + veřejnost WWW stránky
20.12. až 21.12.2018 Vánoční dílničky
Žáci ZŠ + rodiče WWW stránky
12.3. až 14.3.2019 Dny otevřených dveří
Pozvánka do hodin cizích jazyků
Rodiče + veřejnost WWW stránky
06. 12. 2018
více než před měsícem
Rozsvícení vánočního stromu
Žáci ZŠ + žáci okolních MŠ, rodiče WWW stránky
08. 06. 2019
více než před měsícem
Den dětí
Všichni žáci WWW stránky
10.4. až 12.4.2019 Dny otevřených dveří
První třídy
Rodiče budoucích prvňáčků WWW stránky

ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
12. 05. 2019
více než před měsícem
Den matek
kulturní akce pro veřejnost MČ
žáci, rodiče, prarodiče, široká veřejnost WWW stránky
26. 04. 2019
více než před měsícem
Bosonožský běh
sportovní dopoledne, zapojení jiných škol
žáci, rodiče, prarodiče, zapojené školy SBOŠ WWW stránky
13. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční dílny
odpolední tvoření ve škole
žáci, rodiče, prarodiče WWW stránky
02. 12. 2018
více než před měsícem
Rozsvícení vánočního stromu
kulturní vystoupení při rozvícení
žáci, rodiče, prarodiče, ÚMČ WWW stránky
05. 10. 2018
více než před měsícem
Dálkový pochod škol SBOŠ
turistický poznávací pochod
žáci, rodiče, prarodiče, zapojené školy SBOŠ WWW stránky
15. 11. 2018
více než před měsícem
Lampionový průvod
aktivita s Klubem rodičů a MČ Bosonohy
žáci, rodiče, prarodiče, ÚMČ WWW stránky
27. 09. 2018
více než před měsícem
Cesta za poznáním
poznávací akce žáků a rodičů
žáci, rodiče, prarodiče WWW stránky

ZŠ a MŠ Horníkova

datum konání název akce určeno pro více na
23. 02. 2019
více než před měsícem
Školní ples
tradiční vystoupení a tanec
veřejnost WWW stránky
duben 2019 Uklidmě Česko
úklid chráněných území v okolí školy
žáci, rodiče a veřejnost WWW stránky
před vánocemi 2018 Školní pěvecký sbor Pavouček zpívá veřejnosti
o Brněnských vánocích, v domovech důchodců, na akcích Líšně
senioři, veřejnost WWW stránky
21. 11. 2018
více než před měsícem
Vánoční a velikonoční dílničky
vyrábění výrobků s tématikou
žáci a rodiče WWW stránky
06. 10. 2018
více než před měsícem
Turistický pochod
pro celou rodinu -spolupráce 4 škol SBOŠ
žáci s rodiči a veřejnost WWW stránky
březen 2019 Den předškoláků
představujeme naši školu budoucím prvňáčkům a rodičům
předškoláci a veřejnost WWW stránky
26. 06. 2019
více než před měsícem
Hurá na prázdniny
stanoviště s úkoly ve spolupráci se spolkem rodičů Horníček
rodiče, žáci, veřejnost WWW stránky
17. 05. 2019
více než před měsícem
Akademie
vystoupení žáků
rodiče, žáci, veřejnost WWW stránky

ZŠ a MŠ Jana Broskvy

datum konání název akce určeno pro více na
13. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční zoo koutek + společenské hry
Zábavné odpoledne ve škole
děti a jejich rodiče WWW stránky
27. 06. 2019
více než před měsícem
Sportovní den
Reprezentace států
třídy, žáci a jejich rodiče WWW stránky
20. 05. 2019
více než před měsícem
Orientační běh
Proběhni si Chrlice
žáci a jejich rodiče WWW stránky
07. 05. 2019
více než před měsícem
Běh okolo biotopu
Sport pro všechny
děti a jejich rodiče WWW stránky
02. 11. 2018
více než před měsícem
Sázení stromu svobody
Slavnostní sázení stromu svobody
žáci a jejich rodiče WWW stránky

ZŠ Přemyslovo náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
09. 10. 2018
více než před měsícem
Odpoledne přikávě s rodiči
ukázková hodina M . Hejného
rodiče a děti WWW stránky
04. 12. 2018
více než před měsícem
vánoční jarmark
společné předvánoční dílny rodičů a dětí
žáci a rodiče WWW stránky
13. 12. 2018
více než před měsícem
vánoční dílny pro MŠ
děti ZŠ, rodiče a děti MŠ
rodiče, děti, učitelé WWW stránky
15. 12. 2018
více než před měsícem
vánoční koncert ve Slatině na náměstí
děti, učitelé, rodiče
děti, rodiče, učitelé WWW stránky
16. 04. 2019
více než před měsícem
Caruso show
pěvecká přehlídky
žáci a rodiče WWW stránky
16. 05. 2019
více než před měsícem
Den bez úrazů
děti, učitelé, rodiče
děti, rodiče, učitelé WWW stránky

ZŠ Svážná

datum konání název akce určeno pro více na
24. 02. 2018
více než před měsícem
Školní ples 2018
zákonní zástupci, široká veřejnost, absolventi WWW stránky
20. 03. 2018
více než před měsícem
Pohádkové odpoledne
Z pohádky do pohádky
předškoláci, rodiče a široká veřejnost WWW stránky
28. 05. 2018
více než před měsícem
Jazykové odpoledne
děti, rodiče, široká veřejnost WWW stránky
26. 06. 2018
více než před měsícem
Zahradní slavnost
zákonní zástupci, pozvaní hosté WWW stránky

ZŠ a MŠ Vedlejší

datum konání název akce určeno pro více na
06. 10. 2018
více než před měsícem
Turistický pochod
pro celou rodinu -spolupráce 4 škol SBOŠ
žáci s rodiči a veřejnost WWW stránky
04. 12. 2018
více než před měsícem
Rozsvěcení vánočního stromku
spolupořadatelství akce MČ Brno - Bohunice
žáci s rodiči a veřejnost WWW stránky
19. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční dílny
pro celou školu
žáci, veřejnost může jako diváci WWW stránky
17. 04. 2019
více než před měsícem
Velikonoční dílny
pro I. stupeň
žáci s rodiči a veřejnost WWW stránky
27. 05. 2019
více než před měsícem
Kavárna a výstava keramiky
pro celou školu
žáci s rodiči a veřejnost WWW stránky

ZŠ a MŠ Zemědělská

datum konání název akce určeno pro více na
03. 09. 2018
více než před měsícem
Vítání prvňáčků
Deváťáci vítají prvňáčky s rodinami a školou
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče WWW stránky
04. 12. 2018
více než před měsícem
Vánoční dílny
Tvůrčí setkání před Vánocemi
děti a jejich rodiče WWW stránky
09. 04. 2019
více než před měsícem
Velikonoční tvoření
Tvůrčí setkání před Velikonocemi
děti a jejich rodiče WWW stránky
květen 2019 Vystoupení žáků na Musilce
Závěrečné vystoupení žáků I. a II. stupně
žáci a jejich rodiče WWW stránky
27. 06. 2019
více než před měsícem
Rozloučení se školním rokem
Společné aktivity a grilování na šk. hřišti
žáci a jejich rodiče WWW stránky