Toto je seznam akcí tříděný dle pořádající školy. Pro přehled akcí tříděný dle data konání navštivte kalendář akcí.

ZŠ Antonínská

datum konání název akce určeno pro více na
5 -9. října 2015 Šetříme naše lesy
Sběrem odp. surovin šetříme přírodu
Žáci, rodiče, prarodiče stránky školy
27. 10. 2015 v 18:00
více než před měsícem
Strašidla ve škole
Večerní hrátky
Žáci, rodiče, prarodiče stránky školy
28. 11. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Táto, mámo, pojď si hrát!
Turnaj stolních her
Žáci, jejich rodiče, veřejnost stránky školy
21. 12. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Vánoce přicházejí
Vánoční dílny - tradice, výrobky
Děti, jejich rodiče, veřejnost stránky školy
23. 03. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Velikonoční slavnost
Velikonoční tradice
Žáci, jejich rodiče, veřejnost stránky školy
Duben 2016, 16:00 - 20:00 MTF
Tanec pro radost
Žáci, jejich rodiče, veřejnost stránky školy
04. 06. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Sportem ke zdraví
Slavíme den dětí
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy

ZŠ Bosonožská

datum konání název akce určeno pro více na
26. 11. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Ukázkové hodiny v 1. třídách
Výuka v 1. třídě pro rodiče a zájemce
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
5x ve školním roce, 10:00 Hrajeme si na školáky
Vyzkoušej si, jaké to bude ve škole
Žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
27. 03. 2016 v 18:00
více než před měsícem
Noc s Andersenem
Spolupráce s ÚMČ
Žáci, veřejnost stránky školy
15. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Speciální olympiáda
Celobrněnská akce pro žáky se SVP
Žáci, pedagogové z města Brna stránky školy
18. 11. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Den otevřených dveří
Slavnost po rekonstrukci a ukázky činnosti
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
17. 09. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Cesta za poznáním
Poznávací akce žáků a rodičů
žáci, rodiče, prarodiče stránky školy
03. 10. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Dálkový pochod škol SBOŠ
Turistický poznávací pochod
žáci, rodiče, prarodiče, zapojené školy SBOŠ stránky školy
29. 11. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Rozsvícení vánočního stromu
Kulturní vystoupení při rozvícení
žáci, rodiče, prarodiče, ÚMČ stránky školy
14. 12. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční dílny
Odpolední tvoření ve škole
žáci, rodiče, prarodiče stránky školy
22. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Bosonožský běh
Sportovní dopoledne, zapojení jiných škol
žáci, rodiče, prarodiče, zapojené školy SBOŠ stránky školy
08. 05. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Den matek
Kulturní akce pro veřejnost MČ
žáci, rodiče, prarodiče, široká veřejnost stránky školy
28. 06. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Oslava výročí základní školy
Kulturní vystoupení, setkání generací
žáci, rodiče, prarodiče, široká veřejnost stránky školy

ZŠ Gajdošova

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ Heyrovského

datum konání název akce určeno pro více na
02. 10. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Přidej se a vandruj s námi
Sportovní odpoledne se stanovišti
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
15. 10. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Družinové odpoledne pro rodiče a děti
hry a tvořivé dílny
Žáci I.stupně a jejich rodiče stránky školy
01. 11. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Den Slabikáře
Od Živé abecedy ke Slabikáři
Žáci 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
02. 11. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Čáry máry s podzimními dary
Výstava výtvarných prací ŠD
Žáci I.stupně a jejich rodiče stránky školy
03. 11. 2015 v 15:15
více než před měsícem
Chystáme se k zápisu
Předškolní přípravka
Žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
01. 04. 2015 v 08:30
více než před měsícem
Velikonoční dílny
Velikonoční tradice
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy
07. 11. 2015 v 16:30
více než před měsícem
Upíří stezka
Akce Klubu rodičů
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
01. 12. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Radostný advent
Výstava výtvarných prací ŠD v KJM Vondrákova
Veřejnost,návštěvníci KJM stránky školy
17. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Zimní zastavení
Vystoupení kroužků ŠD v penzionu pro seniory
Žáci a senioři penzionu stránky školy
Průběžně celý rok Celé Česko čte dětem
Rodiče a prarodiče čtou dětem
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy
Od února 2016, úterý 13:15, středa 15:15 EDU-edukačně stimulační skupiny
Edukativně stimulační skupiny (10 lekcí)
Žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
16. 03. 2016 v 08:30
více než před měsícem
Páťák
Projektové dopoledne pro žáky 5.tříd,ZŠ Pramínek, ZŠ Žebětín, ZŠ Chudčice
Žáci školy, ZŠ Pramínek, ZŠ Žebětín, ZŠ Chudčice stránky školy
01. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Křehká keramika
Výstava keramických prací kroužků keramiky
Žáci a rodiče stránky školy
28. 04. 2016 v 14:30
více než před měsícem
Velký slet čarodějnic
Soutěživé odpoledne ŠD
Žáci I.stupně, rodiče stránky školy
05. 05. 2016 v 10:00
více než před měsícem
Jarní zastavení
Vystoupení kroužků ŠD v penzionu pro seniory
Žáci a senioři penzionu stránky školy
21. 05. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Mámo, táto, pojďme si hrát do školy…
Tvořivé dopoledne
Žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
01. 06. 2016 v 10:00
více než před měsícem
Básničky a rýmování, k tomu taky malování
Výstava literárních a výtvarných prací v KJM Vondrákova
Rodiče, veřejnost, návštěvníci KJM stránky školy
28. 06. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
Rozloučení s deváťáky a jejich rodiči
Žáci a jejich rodiče stránky školy

ZŠ Horácké náměstí

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ Horníkova

datum konání název akce určeno pro více na
04. 09. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Slavnostní otevření hřiště
Sportujeme společně+divadelní vystoupení
Žáci školy a veřejnost stránky školy
20. 10. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Broučkiáda - dýňování a slavnostní otevření zahrady v MŠ
Soutěže i lampionový průvod
Děti z MŠ a veřejnost stránky školy
21. 10. 2015 v 14:15
více než před měsícem
Vernisáž a výstava obrazů a fotek v Galerii Hády
Spolupráce s umělci z Parkinson klubu
Veřejnost stránky školy
10. 11. 2015 v 12:00
více než před měsícem
Příběhy bezpráví
Film a diskuze s pamětníkem 2. sv. války
Žáci 8. a 9. + veřejnost stránky školy
24. 11. 2015 v 16:30
více než před měsícem
Den předškoláků
Představujeme naši školu budoucím prvňáčkům a rodičům
Předškoláci a veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn (Vánoce) Školní pěvecký sbor Pavouček:zpívání o Brněnských vánocích, v klubech důchodců, akcích Líšně
V Líšni a na Vinohradech
Senioři stránky školy
13. 02. 2016 v 19:00
více než před měsícem
Školní ples
tradiční vystoupení a tanec
Veřejnost stránky školy
Každé pondělí od 16:00 Klub IT pro seniory
Učíme se pracovat s PC
Veřejnost stránky školy
Každý čtvrtek od 16:00 Keramika
Pro dospělé i seniory
Veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn Vernisáž a výstava v Galerii Hády
Výstava fotografií nebo obrazů - žáků i umělců
Veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn Vánoční a velikonoční dílničky
Vyrábění výrobků s tématikou
Žáci a veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn Pálení Morany
Tradice v MŠ
Děti z MŠ a veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn (duben) Uklidmě Česko
Úklid chráněných území v okolí školy
Žáci a veřejnost stránky školy
Termín bude upřesněn Akademie
Vystoupení žáků
Rodiče, žáci, veřejnost stránky školy

ZŠ Jasanova

datum konání název akce určeno pro více na
05. 11. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Slabikářová slavnost
Rodiče, veřejnost stránky školy
10. 11. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Šachový turnaj
Žáci 1. a 2. stupeň, veřejnost stránky školy
17. 12. 2015
více než před měsícem
Vánoční akademie
Žáci, učitelé, rodiče, veřejnost stránky školy
13. 01. 2016
více než před měsícem
Plavecké závody SBOŠ 1. - 3.
1. stupeň, veřejnost stránky školy
20. 01. 2016
více než před měsícem
Plavecké závody SBOŠ 4. - 5.
1. stupeň, veřejnost stránky školy
Jaro 2016 Školní florbalový turnaj
Žáci 1. a 2. stupně stránky školy
Jaro 2016 Brněnský florbalový turnaj
Žáci 1. a 2. stupně stránky školy

ZŠ a MŠ Jana Broskvy

datum konání název akce určeno pro více na
31. 10. 2015 v 17:15
více než před měsícem
Pochod sv. Martina
Tradiční chrlický pochod, spolupráce se sociálními partnery
rodiče, žáci, obyvatelé Chrlic a okolí stránky školy
06. 11. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Eko výstava zvířat v Avion parku
Účast na soutěžní výstavě
žáci, kteří vytvořili jeden ze soutěžících výrobků stránky školy
04. 12. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční jarmark
Výstava a prodej výrobků vytvořených žáky
rodiče, žáci, přátelé školy stránky školy
14. 12. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční dílny
Tvoření vánočních výrobků
žáci stránky školy
16. 03. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Velikonoční dílny
Tvoření velikonočních výrobků
žáci I. stupně a děti z MŠ stránky školy
16. 04. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Orientační běh II. stupně
Závod žáků a dětí s rodiči
žáci II. stupně, děti, rodiče stránky školy
06. 05. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Den matek
vystoupení žáků v Centru sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích při příložitosti Dne matek
vybraní žáci, rodiče, přátelé školy, klienti CSS stránky školy

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
05. 10. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
Vítáme prvńáčky
Žáci a jejich rodiče stránky školy
22. 10. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Miniveletrh středních škol
Pomáháme žákům a jejich rodičům v důležitém životním kroku
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
25. - 27.1. 2016, od 8:00 Palačinkový týden
Dobročinná akce
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
19. 02. 2016 v 19:00
více než před měsícem
6. Společenské setkání rodičů a prarodičů
Večer plný hudby a zábavy
Žáci a jejich rodiče, prarodiče, veřejnost stránky školy
22. 02. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Karneval
Pohádková říše ve škole
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
08. 03. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Velikonoční dílny s rodiči a seniory
Chystáme se na Velikonoce
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
21. 04. 2016 v 15:00
více než před měsícem
Den Země
Ekologicky zaměřené aktivity
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
13. 05. 2016 v 11:00
více než před měsícem
Oslava 30. výročí otevření budovy ZŠ (Školní pouť)
Oslava výročí školy
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
01. 06. 2016 v 08:30
více než před měsícem
Cena ředitelky školy
Ocenění významných počinů a úspěchů
Žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
8. - 12.6. 2016, od 13:00 Obhajoby absolventských prací
Prezentace prací před rodiči a prarodiči
Žáci a jejich rodiče, prarodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Kotlářská

datum konání název akce určeno pro více na
03. 12. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Školákem nanečisto
vyzkoušej si, jaké to bude ve škole
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
10. 12. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Den světel
Vánoční dílny
děti a jejich rodiče stránky školy
15. 12. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Vánoční koncert
Koncert žáků školy pro rodiče
děti a jejich rodiče stránky školy
21. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den Země
žáci a jejich rodiče stránky školy
28. 06. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
žáci a jejich rodiče stránky školy

ZŠ a MŠ Křenová

datum konání název akce určeno pro více na
04. 11. 2015 v 13:00
více než před měsícem
Hallowenská párty
Vstup v maskách, tanec, soutěže
Žáci stránky školy
01. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Vánoce na Svoboďáku
Vystoupení dětí ze zájmových koužků
Hudeb. skupina Bongáči, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
02. 12. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Mikulášská besídka
Vystoupení dětí - tanec, zpěv, soutěže
Žáci, rodiče, příznivci školy stránky školy
09. 12. 2015 v 15:00
více než před měsícem
Vánoce na Zelňáku
Vystoupení dětí ze zájmových koužků
Hudeb. skupina Bongáči, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
Prosinec 2015, 14:00 Vánoční dílny
Výrobky s vánoční tematikou
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy
16. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Koncert Vánoce přicházejí
Pořadatel akce + školy SBOŠ
Bongáči, pěv. sbor, pozvaní žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost stránky školy
19. 12. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Zpívání na schodech
Školní akce všech dětí - vánoční písně
Žáci stránky školy
Březen 2016, 14:00 Slavíci ve školní lavici
Pěvecká soutěž
Žáci 1. - 2. stup., rodiče stránky školy
Duben 2016, 14:00 Den Romů
Celoměstská akce, účast dětí zájmového kroužku
Děti, učitelé, rodiče, pěvecký a taneční soubor, Bongáči stránky školy
Duben 2016, 14:00 Velikonoční dílničky
Výrobky s jarní tematikou
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy
Květen 2016, 14:00 Dílničky ke Dni matek
Výrobky nejen pro maminky
Děti 1. a 2. stupně, jejich rodiče, příznivci školy stránky školy
Červen 2016, 14:00 Tradiční jarmark
Vystoupení dětí ze zájmových koužků
Bongáči, pěv. sbor, žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ Kuldova

datum konání název akce určeno pro více na
11. 11. 2015 v 13:00
více než před měsícem
Mateso
Matematická soutěž pro páťáky
Žáci 5. tříd stránky školy
13. 11. 2015 v 15:00
více než před měsícem
Veselé odpoledne s Večerníčkem
Seznam se se školou a prvňáčky
Žáci současných a budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
17. 12. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Vánoční koncert
Vánoční písně v kostele pro žáky a rodiče
Žáci, sourozenci a jejich rodiče a prarodiče stránky školy
18. 03. 2016 v 19:00
více než před měsícem
Společenský večer
Tématický taneční večer
Rodiče, zaměstnanci a hosté stránky školy
09. 06. 2016 v 15:00
více než před měsícem
Absolventská vystoupení
Vystoupení žáků 9. ročníku
Žáci 9. ročníku, rodiče, hosté, absolventi stránky školy
09. 06. 2016 v 17:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
Rozloučení se školním rokem na školním dvoře
Rodiče žáků, současní i bývalí zaměstnanci, hosté stránky školy

ZŠ Žebětín, Otevřená

datum konání název akce určeno pro více na
01. 10. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
Pasování žáků 1. tříd na prvňáky
prvňáci a jejich rodiče stránky školy
24. 10. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Podzimní výstava
Výstava ovoce a zeleniny
Žáci společně s Klubem důchodců stránky školy
31. 10. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Podzimní dílničky ve ŠD
Tvoříme s rodiči
Žáci ŠD a rodiče stránky školy
01. 11. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Sportovní dopoledne pro veřejnost
Sportem ke zdraví
Žáci a jejich rodiče stránky školy
01. 11. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Podzimní deskohraní
Kdo si hraje nezlobí
Žáci a jejich rodiče stránky školy
13. 12. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Vánoční dílničky
Vánoce, Vánoce přicházejí
Žáci společně s rodiči stránky školy
08. 01. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den otevřených dveří
Pojďte se k nám podívat
Rodiče žáků ZŠ stránky školy
18. 01. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Novoroční turnaj ve stolní tenise
Společně sportujeme
Žáci společně s rodiči stránky školy
20. 03. 2016 v 15:30
více než před měsícem
Jarní dílničky
Vítáme jaro
Žáci a široká veřejnost stránky školy
Květen 2016 Výstava a beseda k 71. výročí ukončení 2. světové války
Klub důchodců, žáci a široká veřejnost stránky školy
29. 05. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Sportuj s námi
Všichni sportujeme
Žáci ŠD a rodiče stránky školy
18. 06. 2016 v 17:00
více než před měsícem
Hvězdné odpoledne
Co jsme se už naučili
Žáci, rodiče a široká veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Merhautova

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ nám. 28. října

datum konání název akce určeno pro více na
26. 10. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Večerní klub, podzimní párty
Komunitní akce, základy cukrářskéo řemesla
Žáci, rodiče stránky školy
03. 11. 2015 v 10:30
více než před měsícem
Spejbl a Hurvínek
Divad. vystoupení v KC Královo pole
Žáci stránky školy
30. 11. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Večerní klub – kokosová nadílka
komunitní akce, základy cukrářského řemesla
žáci a jejich rodiče stránky školy
04. 12. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Celoměstský turnaj deskových her
Spolupráce SBOŠ
Žáci stránky školy
08. 12. 2015 v 10:30
více než před měsícem
Vánoce na Zelňáku
Vánoční vystoupení žáků
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
09. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
vystoupení pro Kociánku
žáci pro Kociánku
Žáci, veřejnost stránky školy
14. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Vánoční vystoupení - nám. Svobody
Vánoční vystoupení žáků
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
15. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Vánoční akademie
Pásmo vystoupení
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
16. 12. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Turnaj ve florbalu
zápolení dívek i hochů
Žáci stránky školy
07. 01. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den otevřených dveří
Spojeno s komentovanou prohlídkou školy
Žáci, rodiče stránky školy
22. 01. 2016 v 14:00
více než před měsícem
Příběhy našich sousedů
report. s pamět. 2.sv.války, natáčení v ČR Brno
Žáci, rodiče stránky školy
16. 02. 2016 v 15:00
více než před měsícem
Školní Plesotéka
komunitní akce – školní ples
Žáci, rodiče stránky školy
08. 04. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Den Romů
Multikulturní akce - 1. a 2. stupeň
Žáci stránky školy
8.4., 9.4.2016, od 10:00 Florbalový turnaj SBOŠ
Spolupráce SBOŠ
Žáci, rodiče stránky školy
20. 04. 2016 v 09:00
více než před měsícem
Den Země
Jak se chovat k naší planetě
Žáci stránky školy
26. 05. 2016 v 14:00
více než před měsícem
Amari kereka
Hudební festival pro školy - 7.ročník
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
03. 06. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Olympijský den
Sportovní zápolení pro žáky 1. a 2. st.
Žáci stránky školy

ZŠ Pastviny

datum konání název akce určeno pro více na
08. 12. 2015 v 08:30
více než před měsícem
Den otevřených dveří
Setkání dětí a rodičů
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
16. 12. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Koncert školního sboru pro veřejnost
Vystoupení pěveckého sboru/small>
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
21. 03. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Velikonoční dílny
Společné tvoření
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
22. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den Země
Dílničky
Žáci, rodiče stránky školy
20. 05. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Projektový den
Dílny napříč školou
Žáci, rodiče stránky školy
1. - 3.6. 2016, od 8:00 Závěrečné prezentace
Prezentace žáků 9. ročníků
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ Pavlovská

datum konání název akce určeno pro více na
03. 09. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
Královské pasování
Žáci 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
16. 11. 2015 v 08:30
více než před měsícem
Sportovní turnaj
Turnaj ve vybíjené, šplh-tyč, přetahovaná
Žáci 1. a 2. stupně stránky školy
08. 12. 2015 v 17:30
více než před měsícem
Vánoční dílny
Vytvoř si adventní věnec
Žáci a jejich rodiče stránky školy
17. 12. 2015 v 18:00
více než před měsícem
Vánoční radovánky
Atmosféra Vánoc je tu
Žáci a jejich rodiče stránky školy
11. - 14.4. 2016 od 17:00 Divadelní dny
Herecké etudy
Žáci a jejich rodiče stránky školy
12. 05. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Pavlovské sólo
zpíváme na Pavlindě
Žáci a jejich rodiče stránky školy

WZŠ a MŠ Plovdivská

datum konání název akce určeno pro více na
17. 10. 2015
více než před měsícem
Brigáda na zahradách
rodiče, děti, žáci stránky školy
10. 11. 2015
více než před měsícem
Martinská slavnost
žáci 1.stupně, rodiče stránky školy
05. 12. 2015
více než před měsícem
Adventní jarmark
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
09. 02. 2016
více než před měsícem
Masopustní průvod
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
18. - 22.4.2016 Týden pro Zemi
žáci stránky školy
23. 04. 2016
více než před měsícem
Jarní jarmark
děti, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
11. 06. 2016
více než před měsícem
Absolventské práce
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Pramínek

datum konání název akce určeno pro více na
10. 10. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Den rodiny
Turistický výlet Tišnov – rozhledna
děti a jejich rodiče stránky školy
10. 12. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Španělská posada
Setkání škol s výukou španělštiny
žáci, rodiče, pedagogové stránky školy
16. 12. 2015 v 16:30
více než před měsícem
Zimní pramínkování
Vánoční vystoupení
žáci a jejich rodiče stránky školy
11. 01. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Pohádková školička
Ukázková hodina pro budoucí školáky
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
18. 03. 2016 v 18:00
více než před měsícem
Společenský večer
Setkání rodičů, žáků a přátel školy
žáci a jejich rodiče stránky školy
22. 04. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den Země
Otvírání školní zahrady
žáci a jejich rodiče stránky školy
01. 06. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Den dětí
oslava dne dětí, sportovní den
žáci a jejich rodiče stránky školy
29. 06. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
loučení se žáky 5. tříd
žáci a jejich rodiče stránky školy

ZŠ Sirotkova

datum konání název akce určeno pro více na
25.11.2015, 6.1.,3.2. a 9.3.2016 ve 14:00 Turnaj v deskových hrách
celoškolní turnaj ve 4 vybraných stolních hrách
žáci stránky školy
24. 11. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Adventní dílničky
Dílničky na výrobu adventních věcí
rodiče stránky školy
10. 11. 2015 v 16:30
více než před měsícem
Svatomartinský pochod
Průvod s lampiony a koněm sv.Martina Wilsonovým lesem
rodiče a děti stránky školy
22. 03. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Velikonoční dílny
Dílny s výrobou orientovanou na velikonoční výzdobu
rodiče a děti stránky školy
01. 04. 2016 v 17:00
více než před měsícem
Noc s Andersenem
Seznamování dětí s literaturou formou herního odpoledne s přespáním v družině
žáci 2. ročníku stránky školy
14. 06. 2016 v 15:00
více než před měsícem
Žabovřeský orienťák
Orientační závod ulicemi Žabovřesk
rodiče a děti stránky školy
21. 06. 2016 v 18:00
více než před měsícem
Posezení s rodiči
Slavnostní zakončení roku s aktivitami pro rodiče
rodiče stránky školy
každý měsíc jedno odpoledne Sportovní olympiáda
Celoroční akce - žáci budou měřit své síly v 10 sportovních odvětvích
žáci I. a II. stupně stránky školy

ZŠ Vedlejší

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

MZŠ a MŠ Zemědělská

datum konání název akce určeno pro více na
01. 09. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Vítání prvňáčků
Slavnostní zahájení šk.roku
Žáci I.roč. + rodinní příslušníci + Klub rod. stránky školy
10.10. - 26.10., 9:00 Podzimní výzdoba tříd
Soutěž tříd organizovaná Klubem rodičů
Žáci I. + II. stupně stránky školy
01. 12. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční tvoření
Vánoční dílničky s veřejností ve dvoraně
Žáci I. + II. stupně + rodiče + veřejnost stránky školy
15. 03. 2016 v 16:00
více než před měsícem
Velikonoční tvoření
Velikonoč. dílničky s veřejností ve dvoraně
Žáci I. + II. stupně + rodiče + veřejnost stránky školy
07. 06. 2016 v 15:30
více než před měsícem
Rozloučení se školním rokem
Společné odpoledne s programem
Žáci I. + II. stupně + rodiče + veřejnost stránky školy
30. 06. 2016 v 08:00
více než před měsícem
Loučení s deváťáky
Závěrečné setkání 1. a 9.tř.
Žáci 1. a 9.tř. + vedení školy + Klub rodičů stránky školy