Toto je seznam akcí tříděný dle pořádající školy. Pro přehled akcí tříděný dle data konání navštivte kalendář akcí.

ZŠ Antonínská

datum konání název akce určeno pro více na
18. 10. 2014 v 09:00
více než před měsícem
Mámo, táto pojď si hrát!
stolní hry
Děti, rodiče stránky školy
22. 11. 2014 v 09:00
více než před měsícem
Máme rádi přírodu
hledání kešky
Děti, rodiče stránky školy
15. - 19.12 2014 9:00,14:00
Veselé Vánoce přejeme Vám
Vánoční tradice, výrobky
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy
10. 04. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Mezinárodní taneční festival
tanec pro radost
Děti, rodiče, prarodiče, veřejnost stránky školy
01. 04. 2015 v 08:30
více než před měsícem
Velikonoční dílny
Velikonoční tradice
Děti, rodiče, prarodiče stránky školy

ZŠ Bosonožská

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ Bosonožské náměstí

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ Gajdošova

datum konání název akce určeno pro více na
20 - 21.10 2014 v 8:00
více než před měsícem
Dny otevřených dveří
Matematika nás baví
Rodiče, veřejnost stránky školy
12 - 14.1. 2015 v 8:00 Dny otevřených dveří
Rodiče, veřejnost stránky školy
20 - 22.4. 2015 v 8:00 Dny otevřených dveří
Rodiče, veřejnost stránky školy
12. 05. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Akademie ke dni matek
Žáci 1. stupeň, rodiče stránky školy
19. 05. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Den pro rodiče
Žáci 6. - 9. ročník, rodiče stránky školy
27 - 28.11. 2014 v 14:00 Veletrh Základních škol
Učitelé, veřejnost stránky školy
Průběžně celý rok v 16:00 Pohádková škola
Budoucí učitelé 1. tříd, budoucí prvňáci stránky školy

ZŠ Heyrovského

datum konání název akce určeno pro více na
16. 10. 2014 v 15:30
více než před měsícem
Družinové odpoledne pro rodiče a děti
hry a tvořivé dílny
Žáci I.stupně a jejich rodiče stránky školy
01. 11. 2014 v 16:30
více než před měsícem
Upíří stezka
akce Klubu rodičů
Žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
12. 11. 2014 v 08:30
více než před měsícem
Učíme se navzájem
konference školy podporující zdraví
pedagogové ZŠ, MŠ, pracovníci školních jídelen stránky školy
od 24. 11. 2014 v 15:30
více než před měsícem
Čáry máry s podzimními dary
výstava výtvarných prací ŠD
žáci I.stupně a jejich rodiče stránky školy
od 21. 11. 2014 v 15:00
více než před měsícem
Podzimní čarování
oblastní výstava výtvarných prací ŠD pro seniory
obyvatelé a návštěvníci penzionu pro seniory Vondrákova stránky školy
18. 11. 2014 v 08:00
více než před měsícem
Den Slabikáře
od Živé abecedy ke Slabikáři
žáci 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
od 05. 12. 2014 v 14:00
více než před měsícem
Kouzlo sněhových vloček
výstava výtvarných prací ŠD v KJM Vondrákova
veřejnost,návštěvníci KJM stránky školy
průběžně celý rok Celé Česko čte dětem
rodiče a prarodiče čtou dětem
žáci a rodiče a prarodiče stránky školy
od 18. 11. 2014 v 17:00
více než před měsícem
Křehká keramika
výstava keramických prací kroužků keramiky
žáci a rodiče stránky školy
od 3.2.2015 úterý v 13:15, středa v 15:15 EDU
edukativně stimulační skupiny (10 lekcí)
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
05. 03. 2015 v 08:30
více než před měsícem
Páťák
projektové dopoledne pro žáky 5.tříd,ZŠ Pramínek, ZŠ Žebětín, ZŠ Chudčice
žáci školy, ZŠ Pramínek, ZŠ Žebětín, ZŠ Chudčice stránky školy
od 23. 03. 2015 v 15:30
více než před měsícem
Jakou asi knížku vezmeme si do pelíšku?
výstava výtvarných a literárních prací ŠD
žáci ŠD, rodiče, veřejnost stránky školy
30. 04. 2015 v 14:30
více než před měsícem
Velký slet čarodějnic
soutěživé odpoledne ŠD
žáci I.stupně, rodiče stránky školy
12. 05. 2015 v 10:00
více než před měsícem
Jarní zastavení
vystoupení kroužků ŠD v penzionu pro seniory
žáci a senioři penzionu stránky školy
01. 06. 2015 v 14:00
více než před měsícem
Jakou asi knížku vezmeme si do pelíšku?
výstava literárních a výtvarných prací v KJM Vondrákova
rodiče, veřejnost, návštěvníci KJM stránky školy
23. 05. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Mámo, táto, pojďme si hrát do školy…
tvořivé dopoledne
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
květen 2015 Hrajeme si bezpečně
akce v rámci Brněnských dnů bez úrazů
rodiče, veřejnost, žáci stránky školy
25. 06. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
rozloučení s deváťáky a jejich rodiči
žáci a rodiče stránky školy
září 2015 Škola pro rodiče
akce v rámci Brněnských dnů pro zdraví
žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ Horácké náměstí

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ Horníkova

datum konání název akce určeno pro více na
14. 10. 2014 v 16:45
více než před měsícem
Lampionový průvod a broučkiáda
Děti z MŠ, žáci z MŠ a rodiče stránky školy
25. 11. 2014 v 15:30
více než před měsícem - 18:00
Den předškoláků
seynamovací odpoledne se školou (stanoviště s úkoly, přestavení učeben a předmětů, sportovní činnosti)
předškoláci, žáci a rodiče stránky školy
upřesní se Vernisáž v galerii Hády
výstavy prací žáků, českých umělců
žáky a veřejnost stránky školy
upřesní se Velikonoční a vánoční dílničky
výtvarné tématické činnosti
žáci a rodiče stránky školy
upřesní se Turnaj v deskových hrách
žáci stránky školy
upřesní se Mezi školní turnaj ve fotbale a přehazované
žáci II. Stupeň stránky školy
14. 02. 2015 v 20:00
více než před měsícem
Ples školy
rodiče a veřejnost stránky školy
14.5. 2015 Školní akademie
veřejnost stránky školy
1.6. 2015 Den dětí
oslava Dne dětí - pohybem a hrou - Školní olympiáda
žáci stránky školy
od listopadu do června Promítej i ty!
kinokavárna ve škole pro veřejnost, promítáme každý měsíc
veřejnost stránky školy
od října Klub ICT pro seniory
Každý týden 1 hodina
senioři stránky školy

ZŠ Jasanova

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí

datum konání název akce určeno pro více na
9.12. 2014 Vánoční dílny
chystáme se na Vánoce
žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
11. 12. 2014 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční jarmark
Akce na dobročinné a charitativní účely
žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
únor/březen 5. Společenský ples
Večer plný hudby a zábavy
žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy
únor/březen Karneval
Pohádková říše ve škole
žáci a jejich rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Kotlářská

datum konání název akce určeno pro více na
30. 09. 2014 v 09:00
více než před měsícem
Maratón 2014
školy = žáci I. stupně stránky školy
04. 12. 2014 v 16:00
více než před měsícem
Školákem nanečisto
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
11. 12. 2014 v 15:30
více než před měsícem
Den světel
žáci a jejich rodiče stránky školy
16. 12. 2014 v 18:00
více než před měsícem
Vánoční koncert
žáci a jejich rodiče stránky školy
23. 04. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Den Země
žáci a jejich rodiče stránky školy
23. 06. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
žáci a jejich rodiče stránky školy

ZŠ a MŠ Křenová

datum konání název akce určeno pro více na
25. 11. 2014 v 10:00
více než před měsícem
Setkání roztančených škol, Praha
setkání inkluzivních škol Brno, Praha, Ústí /Labem
hudeb. skupina Bongáči, žáci z partnerských škol stránky školy
prosinec 2014 v 11:00 Mikulášská besídka
vystoupení dětí - tanec, zpěv, soutěže
žáci, rodiče, příznivci školy stránky školy
11. 12. 2014 v 15:00
více než před měsícem
Vánoce na Zelňáku
vystoupení dětí ze zájmových kroužků
hudeb. skupina Bongáči, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
16. 12. 2014 v 10:00
více než před měsícem
Koncert Vánoce přicházejí
pořadatel akce + školy SBOŠ
Bongáči, pěv. sbor, pozvání žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost stránky školy
prosinec 2014 v 10:00 Vánoční trhy ve Vaňkovce
vystoupení dětí ze zájmových koužků
hudeb. skupina Bongáči, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
19. 12. 2014 v 12:00
více než před měsícem
Vánoční zpívání na schodech
školní akce všech dětí - vánoční písně
děti, rodiče, veřejnost, pěvecký sbor, Bongáči stránky školy
březen 2015 v 14:00 Slavíci ve školní lavici
pěvecká soutěž
žáci 1. - 2. stup., rodiče stránky školy
duben 2015 v 14:00 Den romů
celoměstská akce, účast dětí zájmového kroužku
děti, učitelé, rodiče, pěvecký a taneční soubor, Bongáči stránky školy
duben 2015 v 14:00 Velikonoční dílničky
výrobky s jarní tematikou
děti, rodiče, veřejnost stránky školy
květen 2015 v 14:00 Dílničky ke Dni matek
výrobky nejen pro maminky
děti 1. a 2. stupně, jejich rodiče, příznivci školy stránky školy
červen 2015 v 14:00 Tradiční jarmark
vystoupení dětí ze zájmových krožků
Bongáči, pěv. sbor, žáci SBOŠ, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ Kuldova

datum konání název akce určeno pro více na
07. 01. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky
žáci budoucích 1. tříd a jejich rodiče stránky školy
06. 03. 2015 v 19:00
více než před měsícem
Společenský večer
rodiče, zaměstnanci, klub rodičů a přátelé školy stránky školy
17. 03. 2015 v 13:00
více než před měsícem
Babylon aneb rozumíme si
soutěž ve čtenářské gramotnosti
žáci z celého Brna a okolí stránky školy
13. 04. 2015 v 13:00
více než před měsícem
Labyrint Echelidor
zážitková hra pro týmy
žáci z celého Brna a okolí stránky školy
24. 06. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Absolventská vystouepní
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
25. 06. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
zaměstnanci, klub rodičů, rodiče stránky školy
29. 06. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Slavnostní zakončení školního roku
žáci, zaměstnanci, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ Žebětín, Otevřená

datum konání název akce určeno pro více na
září 2014
více než před měsícem
Projektový den - prevence úrazů
žáci stránky školy
1.10.2014
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
žáci a veřejnost stránky školy
říjen 2014
více než před měsícem
Sportovní den na ZŠ Pavlovská
žáci 5. ročníků stránky školy
říjen 2014
více než před měsícem
Badminton - sportovní klání
žáci a veřejnost stránky školy
23.10.2014
více než před měsícem
Výtvarné tvoření s rodiči
žáci a veřejnost stránky školy
1.11.2014
více než před měsícem
Podzimní deskohraní
žáci stránky školy
1.11.2014
více než před měsícem
Sportovní odpoledne
žáci a veřejnost stránky školy
5.12.2014
Mikulášský den plný her
žáci stránky školy
prosinec 2014
Vánoční turnaj v deskových hrách
žáci a veřejnost stránky školy
13.12.2014
Vánoční dílničky
žáci a veřejnost stránky školy
leden 2015
Zimní turnaj ve florbalu
žáci a veřejnost stránky školy
6.1. - 10.1. 2015
Den otevřených dveří
rodiče žáků stránky školy
leden 2015
Zimní turnaj ve stolním tenisu
žáci a veřejnost stránky školy
březen 2015
Jarní dílničky
žáci a veřejnost stránky školy
duben 2015
Pásmo pro rodiče
rodiče a široká veřejnost stránky školy
červen 2015
Prázdninový turnaj
florbal
žáci stránky školy
1.6. 2015
MMD
oslava
žáci stránky školy

ZŠ a MŠ Merhautova

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ a MŠ nám. 28. října

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ Pastviny

Seznam akcí této školy ještě nebyl zveřejněn.

ZŠ Pavlovská

datum konání název akce určeno pro více na
03. 09. 2014 v 16:00
více než před měsícem
Pasování prvňáčků
slavnost prvňáčků a jejich rodičů
prvňáčci a deváťáci, rodiče stránky školy
09. 12. 2014 v 17:00
více než před měsícem
Vánoční dílničky
kdo je šikovnější - rodiče nebo děti
žáci a jejich rodiče, přátelské školy stránky školy
18. 12. 2014 v 17:00
více než před měsícem
Vánoční radovánky
velká vánoční podívaná pro rodiče
žáci a jejich rodiče, přátelské školy stránky školy
30.3. - 1.4. 2015 v 17:00 Divadelní dny
každý z nás je trošku herec
žáci a jejich rodiče, přátelské školy stránky školy
30. 04. 2015 v 17:00
více než před měsícem
Sázení stromu, pálení čarodejnic
buřty s sebou
žáci a jejich rodiče, přátelské školy stránky školy
29. 06. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Manéž
oslavujeme závěr školního roku
žáci a jejich rodiče, přátelské školy stránky školy

WZŠ a MŠ Plovdivská

datum konání název akce určeno pro více na
21.9. 2014 Brigáda na zahradách
rodiče, děti, žáci stránky školy
10.11. 2014 Martinská slavnost
žáci 1 - 5. třídy, rodiče stránky školy
6.12. 2014 Adventní jarmark
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
17.2. 2015 Masopustní průvod
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
20. - 24.4. 2015 Týden pro Zemi
žáci stránky školy
25.4. 2015 Jarní jarmark
děti, žáci, rodiče, veřejnost stránky školy
13.6. 2015 Absolventské práce
žáci, rodiče, veřejnost stránky školy

ZŠ a MŠ Pramínek

datum konání název akce určeno pro více na
01. 10. 2014 v 09:00
více než před měsícem
Brněnský dráček
vědomostní a dovednostní soutěž o Brně
školy - žáci I. stupně stránky školy
12. 10. 2014 v 09:00
více než před měsícem
Den rodiny
turistický výlet Blansko
děti a jejich rodiče stránky školy
17. 12. 2014 v 16:00
více než před měsícem
Zimní pramínkování
vánoční vystoupení
žáci a jejich rodiče stránky školy
13. 01. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Pohádková školička
ukázková hodina pro budoucí školáky
žáci budoucích +. tříd a jejich rodiče stránky školy
březen 2015 v 18:00 Společenský večer
setkání rodičů, žáků a přátel školy
žáci a jejich rodiče stránky školy
22. 04. 2015 v 08:00
více než před měsícem
Den Země
otevírání školní zahrady
žáci a jejich rodiče stránky školy
14. 05. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Anglické hudební divadlo
žáci Pramínku s vlastním divadlem
žáci ZŠ Zemědělská stránky školy
29. 06. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Zahradní slavnost
loučení se s žáky 5. tříd
žáci a jejich rodiče stránky školy

ZŠ Vedlejší

datum konání název akce určeno pro více na
18. 12. 2014 v 08:00
více než před měsícem
Vánoční dílny
celá škola tvoří vánoční výrobky
žáci I. i II. stupně stránky školy
25. 05. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Výstava keramiky
výstava, vernisáž, ochutnávka zákusků
děti a jejich rodiče stránky školy
27. 05. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Kulturní program
vystoupení ke 30. výročí založení školy
děti a jejich rodiče stránky školy
03. 10. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Turistický pochod
trasa přírodou, více pořadatelů
děti a jejich rodiče stránky školy

MZŠ a MŠ Zemědělská

datum konání název akce určeno pro více na
02. 12. 2014 v 16:00
více než před měsícem
Vánoční dílničky 2014
společné tvoření výrobků
žáci školy, rodiče žáků, učitelé, veřejnost stránky školy
24. 03. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Jarní tvoření
velikonoční dílničky
žáci školy, rodiče žáků, učitelé, veřejnost stránky školy
14. 05. 2015 v 09:00
více než před měsícem
Hudební divadlo
tvůrčí setkání se ZŠ Pramínek na MZŠ
žáci obou škol, vyučující, veřejnost stránky školy
23. 06. 2015 v 16:00
více než před měsícem
Rozloučení se školním rokem
společné grilování a soutěže v areálu školy
žáci školy, rodiče žáků, učitelé, veřejnost stránky školy